Selecteer een pagina

Annemarie van Balen

Gevoel en emoties

We leven in een tijd waarin er steeds meer eisen worden gesteld aan zowel ouder als kind. We hebben meer bezigheden en taken dan ooit en hierdoor is het van groot belang om zorgvuldig met elkaar om te gaan. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is de onderlinge communicatie. En weet je, als je het druk hebt in je hoofd, let je niet zo goed op wat je zegt of hoe je iets zegt.

Onderzoek heeft aangetoond dat er een direct verband is tussen hoe kinderen zich voelen en hoe zij zich gedragen. Als kinderen zich goed voelen, gedragen zij zich goed. Natuurlijk werkt dat ook andersom: als ze zich niet goed voelen, gaan ze zich vaak misdragen.  Denk hierbij aan een moe kind wat eigenlijk net te laat aan de eettafel zit en daardoor niets meer lust of lekker vind en met lange tanden gaat zitten eten of eerder  ‘hangend of liggend’ aan het eten is. En als je dan op net de verkeerde toon er iets van zegt, ontploft de boel en ontstaat er ruzie.

Hoe kunnen wij, moeders, onze kinderen helpen om zich goed te voelen?

In ieder geval door hun emoties en gevoelens te herkennen en te accepteren.

Dat klinkt misschien simpel en zolang het fijne emoties en gevoelens zijn hebben we er als ouder inderdaad niet zo vaak moeite mee. Maar negatieve emoties en gevoelens…..dat is een heel ander verhaal, vaak ontstaan hier juist de problemen of ruzies uit.

Over het algemeen kun je zeggen dat emoties aangeboren gevoelens zijn: Boos, Blij, Bedroefd en Bang (afschuw en verrassing worden tegenwoordig apart genoemd maar ik reken ze onder bang en blij).

Gevoelens zijn o.a.: tevreden, jaloers, onzeker, schuldig, spijt, achterdocht, wantrouwen en teleurstelling.

Door ze zelf te herkennen, benoemen en erover te kunnen praten schep je al veel duidelijkheid voor je kinderen. Ga eens bewust bij jezelf checken hoe jij met negatieve gevoelens omgaat en of je ze uit of (on)zichtbaar maakt voor je gezin. Jouw wijze van omgaan met je emoties en gevoelens hebben een voorbeeldfunctie voor je kinderen.

Als jouw kind aankomt met een verhaal, doe het dan eens een keertje anders dan normaal:

Geef hem dan je volledige aandacht (dus geen telefoon, laptop, krant, tv, koken, etc..)

– Luister dan rustig naar het hele verhaal, zonder direct te onderbreken en met een oplossing te komen

– Laat wel weten dat je luistert door te knikken, “hmm” te zeggen of “ga door”

– Benoem de emoties en gevoelens als die duidelijk uit het verhaal naar voren komen (ik hoor/zie dat je…)

– Geef hem de tijd om zo nodig zelf met een oplossing te komen

– Vat het verhaal in je eigen woorden samen en bespreek eventuele vervolgstappen of plannen

Je zult gaan ervaren dat als kind rustig de tijd krijgt om een verhaal met alle emoties en gevoelens rustig aan je te vertellen, dat je het steeds beter leert kennen en je géén boze reacties krijgt omdat je al een oplossing wilde bieden tijdens het verhaal. Je gaat naar al snel naar een betere verstandhouding en er komen steeds minder ruzies voor.